Andre projekter

Byhaven på Enghave Plads
Oprettet i 1994. Ligger på Enghave Plads ved siden af Transformeren overfor Tove Ditlevsens skole. Hvis du bor Vesterbro og vil have jord under neglene, så mail til Anna Frøslev Werenskiold annafroe@yahoo.dk

Det vilde hegn
Sept. 2011. Langs en del af Nørrebroparkens Metrohegn har Anne Tange fra ByhaveNetværket sammen med børn og unge fra nabolaget lavet Det Vilde Hegn. Masser af slyngplanter og stauder blev plaqnter og insektskiver hængt op. Anne har også fået ansvaret for plejen af planterne de kommende år.

Lokal anvendelse af regnvand
For A/B Vilhelm Thomsens Allé 5-7 og 4-40 har vi lavet et forslag til ændring af udearealerne hvor håndtering af ejendommens regnvand indgår i designet. For flere projekter med Lokal Afledning af Regnvand (LAR), se under “Naturgavl” og “Den Vertikale Regnvandshave.

By Oase
By Oasen er et forslag til De Gamles By indeholdende Bynaturpark, bybondegård, bynaturværksted og lege-og bevægelsesrum. Initiativ og tovholder Agenda Nørrebro. Fra ByhaveNetværket er vi med som hhv. konsulent og landskabsarkitekt, idet Marijke Zwaan deltog i udarbejdelsen af det samlede idéforslag, mens Poul Erik Pedersen er tilknyttet det første delprojekt, Demenshaverne

Infotavler til legepladser
Tavlerne bidrager til at opnå en bedre forståelse af meningen med den naturrige legeplads. Den kan bruges til støtte for leg og læring, samt forståelse for ændret drift. Delvist støttet af Københavns Kommunes Agendapulje.

Legepladshæfte
Udarbejdelse af legepladskataloget ‘Gør legepladsen lidt grønnere – for få midler’. Indeholder masser af eksempler på grønne og attraktive legepladser. Delvist støttet af Københavns Kommunes og lokale Agendapuljer i opdrag af 3 lokale agendakontorer.

Beboerhaver på Otto Krabbes Plads