Gader, pladser og parker

Beboerhaver på Otto Krabbes Plads.

BOP’s Havelaug på Vesterbro indtog de små haver på Otto Krabbes Plads d. 16. september 2005. Haverne ligger tæt på Skydebaneparken. Efter en tur på planteskolen blev mange stauder og krydderurter plantet. Og søndag 6. november blev der lagt løg. I efteråret 2006 blev bedene over mod Westend taget i brug. BOP’s Havelaug har en brugeraftale med Københavns Kommunes Vej & Park. Herfra har man støttet indkøb af planter og redskaber. Der er åben for flere deltagere. Kontakt Anna Frøslev Christensen på 33 25 28 40, 40 54 80 33 eller annafroe@yahoo.dk

Litauens Plads ønskes fra brugersiden ændret til “Et rum i bevægelse”. Idéoplæg udarbejdet kultursociolog Benny Schytte, arkitekt Palle Andersen og landskabsdesigner Marijke Zwaan. Pladslaug blev oprettet i 2006.

Med udgangspunkt i dise ønsker om forbedringer, drøftes på en workshop d. 12. juni 2007 præmisser for en arkitektkonkurrence initieret af Center for Idræt og …

Maj-juni 2008. ‘Mere bevægelse i byens rum’ er et projekt Benny Schytte står for i eget regi og i samarbejde med Odense Kommune. Marijke fra ByhaveNetværket er med til at finde byplanmæssige løsninger og se på eksempler i andre lande til brug for et idékatalog.