Naturgavl

Maj 2009. Lokal afledning af regnvand (LAR). ByhaveNetværket har udviklet en ‘vertikal regnvandshave’, som er opført foran gavlen på ejendommen Dannebrogsgade 21 ud mod Otto Krabbes Plads, Vesterbro, København. Den vertikale regnvandshave består af mure i forskudte niveauer bygget af genbrugsmursten med indmurede bosteder til byens flagermus og småfugle. Udformningen skaber også plads til næsten forsvundne mosser, lav og andre murplanter. Alt regnvand fra ejendommens tag opsamles, renses, recirkuleres og synliggøres via render og flader. Overskydende vand nedsives på stedet. Intet ender i kloaksystemet. Et demo-projekt som har taget 7 år at realisere. En drifts- og udviklingsforening er oprettet for de midler som Københavns Energi-Afløb refunderer når man afleder regnvand på egen matrikel. P.t 17.027 pr. lejlighed. Igangsætningstøtte: Københavns Kommunes Byøkologiske Fond. Finansiering forprojekt: Fonden Realdania. Financiering til realisering: Ejerforeningen, Københavns Kommunes Byudviklingspuljen, Københavns Kommunes Byøkologiske Fond, Friluftsrådets Tips- & Lottomidler og Grøn Vesterbro. Initiativtager og projektledelse: Marijke Zwaan, ByhaveNetværket. Rådgivende arkitekt: Flemming Abrahamson fra Fornyet Energi. Rådgivende ingeniører: Jens Lauridsen og Iver Pedersen, Wissenberg. Udførende: Logik & Co., LK Gruppen, HJ VVS, NL Electric. Indvielse 14. maj 2009 kl. 15-18.