Naturlegepladser

Forår 2007 udarbejdet skitse og anlagt ny legeplads hos Jagtvejens Asyl, Prinsesse Charlottesgade 59, Nørrebro.

Legepladsændringer hos “Arken”, Valby. Flere legemuligheder, mere beplantning, mere natur, samt infomateriale på legepladsen om stedets dyr og planter. Skitse udarbejdet i efterår 2005 af Anne Tange og Marijke Zwaan fra ByhaveNetværket. Ændringer udføres i etaper over 5 år ved anlægsgartner Bo Dissing. Planter levers af Grønsødalens Planteskole.

Forår 2007. Vuggestue Jagtvejens Asyl, Prinsesse Charlottesgade 59 på Nørrebro, København.
Forslag til naturlegeplads udarbejdet af Marijke Zwaan, ByhaveNetværket. Anlægsarbejdet udføres af DissingCo. Planter: Grønsødalens Planteskole.

Juni 2007. Bag Virginiavej 12 på Frederiksberg indrettes en legehave. Plantedag med beboerne afholdt i oktober 2007. Idéskitse: Marijke Zwaan. Anlægsarbejde: Bo Dissing. Planter: Grønsødalens Planteskole.

Sønderbro Skole, Lybækgade 20, Amager. Udarbejdet forslag til ændring af 4 skolegårde til en sammenhængende naturlegeplads med udelæringsrum. Financiering: Skole- og forældreaktiviteter, Byudviklingspuljen. Initiativ: Sønderbro Skole og Agendacenter Sundbyøster. Idéforslag: Marijke Zwaan, ByhaveNetværket. Åbnet d. 7.10.06 Udført af DissingCo. Pl

(Juni 2007)I sommer 2004 begyndte en videreudvikling af legepladsen ved ”Valhalla” i Baldersgade 3-5. Det var en stor ny asfaltbelagt legeplads til integreret vuggestue og børnehave. Den er nu rumopdelt med bakker, krat, højbede af genbrugsmursten, boldspil, ophold, regnvand til vanding og leg, mange nye planter. Processen fortsætter.