Fælles gårdhaver og private haver

Nyindretning af en gårdhave, en privat have eller en firmahave giver muligheder for at både mennesker og den stedlige bynatur kan få det bedre. Ud fra en økologisk synsvinkel er det vigtigt at plante en variation af hjemmehørende arter af stauder, buske og (frugt-)træer. Mure, plankeværker, facader og gavle kan udnyttes til slyng- og klatrebeplantning til glæde for fuglelivet og lokalklimaet. (Se hvordan under Gavle,..). Afbryd nedløbsrørene og anvend regnvandet i smukke slyngende forløb, et lille bassin eller sumpbed, istedet for at lade det ubrugt forsvinde i kloakken. (I Københavns Kommune kan ved større nybyggeri og ombygninger opnås tilskud til regnvandshåndtering på grunden. Spørg Københavns Energi Afløb.) Kompostering bidrager til gratis jordforbedring og plantenæring. I sådanne haverum kan smukke opholdsmuligheder med f.eks. udekøkken og spisekroge nemt placeres og mange legemuligheder opstår af sig selv – uden køb af dyre legeredskaber.