Gader og pladser

For at skabe en bedre sammenhæng i byens grønne struktur er det vigtigt at inddrage byens gader og pladser. Her er masser af plads til flere planter, synlig udnyttelse af regnvand og grønne aktiviteter som beboerhaver, leg, spil, kunst, sport og anden bevægelse. For nok skabes der forbedringer i byens mange gårdrum, men disse er meget lidt synlige i gadebilledet og fungerer kun som isolerede øer i det samlede billede af bynaturen. Derfor bidrager gårdhaverne kun i mindre omfang til byens grønne korridorer, fordi kun flyvende dyr og vindbårne frø kan nå dem.