Naturlegepladser

En naturlegeplads giver oplevelser og udfoldelses-muligheder for børn og voksne, hvis den indrettes som byhave! ByhaveNetværkets legepladsdesign bygges op af rum til f.eks.: Et lille vandforløb med små bassiner eller mulighed for vandpytter, et naturhjørne, bålplads, små bakker, sand, græs, krat, slyngplanter, højbede, pergolaer, mulighed for at klatre, balancere, grave, spille spil. Slyngende stier i forskellige belægninger binder alle rum sammen. Alt udført i smukke natur- og genbrugsmaterialer. Et design som udvikler sanserne, fremmer motorikken og tilgodeser miljøet.

Legepladsen bliver et led i byens grønne forbindelseslinjer, som er vigtige for at mennesker, dyr og planter kan trives.

ByhaveNetværkets legepladsdesign tager hensyn til de forskellige aldersgrupper, overholder gældende sikkerhedskrav og sørger for flexible anvendelsesmuligheder.