Tage

Tage er i princippet store uudnyttede flader, og mange kan i forbindelse med tagrenoveringer og nybggeri, indrettes som grønne tage eller med taghaver. Mest anvendt til begrønning af tage, det være sig på udhuse, cykelskure, garager eller hustage, er græs eller sedumplanter. Bevoksning på tagflader har mange positive effekter:

  • Forsinkelse af regnvand på vej til kloaksystemet.
  • Mindre regnvand i kloaksystemet på grund af fordampning.
  • Føde- og opholdsmuligheder for insekter, sommerfugle og fugle.
  • Forbedring af lokalklima pga fordampning.
  • Isolering.
  • Kønt at se på.
  • Taghaver som opholdsmulighed for beboere eller ansatte.

For bøger: Se ‘Litteraturlisten’. For firmaer: Se ‘Links’ for hhv. “Veg Tech” og “ZinCo Danmark”.