Hvem er vi?

Netværket består af mennesker tilknyttet gårdhaver, beboerhaver, legeområder, byparker o.l. hvor imellem der kan ske en udveksling af såvel erfaringer, som materialer og planter. Netværkets tovholder og projektansvarlig er Marijke Zwaan. Tilknyttede medarbejdere for tiden er planteskolegartnerne Anne Tange og Torkild Pedersen.

ByhaveNetværket er organiseret som medlemsforening hvis bestyrelse består af urban miljø- og naturmedarbejder i Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn Felix Becker, landskabsarkitekt i Ballerup Kommune Poul Erik Pedersen, miljømedarbejder i Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn Marianne Mark (formand), vilde plantegartner i bl.a. Kløvermark Naturværksed Torkild Pedersen, anlægsgartner og grøn gårdmand for gårdlaug på Nørrebro og Frederiksberg Carsten Frei (suppl.), samt projektleder i ByhaveNetværket Marijke Zwaan.

ByhaveNetværket arbejder sammen med anlægsgartnere og planteskoler, som arbejder miljøvenligt.

ByhaveNetværket var én af to prismodtagere på den hidtil største Nordiske Legekonference. Således blev NORDISK LEGEPRIS i 1998 overrakt i Odense af den daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen. Med prisen fulgte kr. 10.000 – for “ByhaveNetværkets enestående sans for at tilrettelægge legepladser på et økologisk og bæredygtigt grundlag”. Den værdsættelse var vi meget glade for!

Ligeledes i 1998 skrev Den Grønne Fond i en evaluering: “Både fra almindelige brugere og fra mere officiel side anerkendes ByhaveNetværket som en vigtig inspirator og informator omkring byøkologi”.

I januar 2004 skrev Københavns Kommunes Miljø- og Fosyningsforvaltning som begrundelse for en Agenda 21 pulje bevilling “..at ByhaveNetværket har haft stor betydning som debatskabende omkring byhaver og naturen i byen. Gennem konkrete projekter har ByhaveNetværket sat sit præg på byen. I betragtning af de betydelige resultater som foreningen med få midler har nået gennem årene, er det forvaltningens opfattelse, at projektet bør støttes med det fulde beløb”. Hvilket var 30.000 til denne hjemmeside.