Hvad er en byhave?

ByhaveNetværket igangsætter selv projekter eller støtter andre i opstart eller forbedring af økologiske og permakultur byhaver – herunder legehaver og fælleshaver med urban agriculture. ByhaveNetværket kan bidrage med at tegne idéskitser og med at projektere naturrige legepladser og byhaver i gårdhaver, ved institutioner, skoler og i det offentlige rum. (Se under Hovedmenu – Medlemskab – Målsætning.) En byhave kan være en privat have, en firmahave, en fælles gårdhave, en legeplads for børn og voksne, en taghave, et gadehjørne eller en beboerhave på en omlagt plads eller vej. De danner alle små, men vigtige brikker i byens grønne struktur. Ordet “byhave” er hentet fra det engelske “city garden”, et begreb der ikke blot er knyttet til planter, men også er tæt forbundet med et socialt, kreativt og økologisk engagement. I ByhaveNetværket synes vi, at det er vigtigt at bevare denne forståelse af ordet. For os er en byhave et område, hvor bynaturen fremmes ved at forbedre de lokale naturressourcer: Jorden, regnvandet, grundvandet, lokalklimaet, kombineret med en positiv anvendelse af den energi, som er i solen, vinden, beplantningen og i os selv. For en byhave er et sted med mange gode oplevelser, fordi man selv har været med til at skabe den!