Måned: januar 2023

Nyt radonkort med chokerende nye tal

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der dannes ved uranets henfald i jorden. Den kan sive ind i boliger gennem revner i fundamentet og andre åbninger og føre til høje radonniveauer i indeluften. Selv om radon er lugt- og farveløst, kan det have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, hvis det ophobes i tilstrækkeligt store koncentrationer. I […]

READ MORE