Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der dannes ved uranets henfald i jorden. Den kan sive ind i boliger gennem revner i fundamentet og andre åbninger og føre til høje radonniveauer i indeluften. Selv om radon er lugt- og farveløst, kan det have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, hvis det ophobes i tilstrækkeligt store koncentrationer. I denne artikel vil vi undersøge tegnene på radonforurening, og hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og din familie. Du kan danne dig et overblik over radon i Danmark, ved at klikke her.

Hvad er radon, og hvorfor er det farligt?

Radon er en naturligt forekommende gas, der dannes ved uranets henfald i jorden. Det er en tung gas, som kan sive ind i boliger gennem revner i fundamentet, omkring rør og gennem andre åbninger. Når radon først er kommet ind, kan det ophobes i luften og nå op på et niveau, der er skadeligt for menneskers sundhed.

 

Radon er farligt, fordi det er en radioaktiv gas, der udsender alfapartikler. Når disse partikler indåndes i lungerne, kan de beskadige DNA’et og cellerne, hvilket fører til øget risiko for lungekræft. Risikoen for lungekræft øges ved længere tids eksponering for høje radonniveauer.

Symptomer på radonforurening

En af de største udfordringer med radon er, at det er en lugt- og farveløs gas, som er vanskelig at påvise uden specialudstyr. Der er ingen umiddelbare symptomer på radoneksponering, så det er vigtigt at teste dit hjem regelmæssigt for at sikre, at niveauerne er sikre.

 

Men hvis du har været udsat for høje radonniveauer i en længere periode, kan du opleve symptomer som f.eks:

 

  • Åndenød
  • Vedvarende hoste
  • Brystsmerter
  • Hæsblæsende vejrtrækning

 

Det er vigtigt at bemærke, at disse symptomer også kan være tegn på andre helbredsproblemer, så det er vigtigt at opsøge en læge, hvis du oplever dem.

Sådan tester du for radon

Den eneste måde at vide, om dit hjem har forhøjede niveauer af radon, er at få det testet. Der findes flere typer radontestsæt, herunder passive apparater (f.eks. trækulsdåser) og aktive apparater (f.eks. elektroniske monitorer).

 

De fleste isenkrambutikker og onlineforhandlere sælger radontestsæt, og det er nemt at udføre testen selv. Du skal blot placere testkittet på det laveste beboelige niveau i dit hjem (f.eks. en kælder) og lade det stå der i den anbefalede tid (normalt 2 til 7 dage). Når testen er færdig, kan du sende sættet til et laboratorium til analyse.

 

Hvis din bolig har et højt radonindhold, er det vigtigt at tage skridt til at reducere eksponeringen så hurtigt som muligt.

Reduktion af radoneksponering

Hvis din bolig har et højt radonindhold, kan du tage flere skridt til at reducere din eksponering:

 

  • Forsegl sprækker i fundamentet og omkring rør og andre åbninger
  • Installer et radonafdæmpningssystem
  • Øg ventilationen i dit hjem
  • Installer en radonventilator for at tvinge gassen ud af dit hjem
  • Forsegling af revner i fundamentet og andre åbninger er et vigtigt skridt til at reducere radoneksponeringen. Du kan bruge fugemasse eller skumtætningsmiddel til at fylde revnerne, og sørg for, at tætningen er tæt og fri for huller.

Konklusion

Langvarig eksponering for høje radonniveauer kan føre til alvorlige sundhedsproblemer, herunder lungekræft. Den eneste måde at vide, om dit hjem har forhøjede radonniveauer, er ved at få det testet. Hvis dit hjem testes positivt for høje radonniveauer, er der flere skridt du kan tage for at reducere din eksponering, herunder forsegling af revner i fundamentet, installation af et radonbegrænsningssystem, øget ventilation og installation af en radonventilator. Hold dig sikker, og gør noget for at beskytte dig selv og din familie mod farerne ved radonforurening.